Молитвы по 13-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 8: О́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́ смире́ние, / я́ко пома́ле жизнь моя́ иждива́ется, / и от дел несть мне спасе́ния.
Молитвы по 12-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 7: Блудни́цы сле́зы и Петро́вы прие́мый, Го́споди, / и мытаря́ оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, / и мене́ во умиле́нии припа́дающа /
Молитвы по 11-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 7: Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, / приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: / Врачу́ душ и теле́с, / свободи́ мя, Человеколю́бче, от
Молитвы по 10-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 6: Стра́шнаго дне прише́ствия Твоего́ / ужаса́юся, Христе́, / и, неумы́тнаго суди́лища боя́йся, Го́споди, / ужаса́юся и трепе́щу, я́ко имы́й мно́жество
Молитвы по 9-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 6: Помышля́ю день стра́шный / и пла́чу дея́ний мои́х лука́вых, / ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́? / Или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на
Молитвы по 8-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 5: Во глубины́ мя греха́ попо́лзшася, / треволне́ние обурева́ет отча́яния, / но предвари́, Христе́, я́ко Всеси́лен, Упра́вителю всех, / и ко
Молитвы по 7-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 5: Судии́ седя́щу, и А́нгелом стоя́щим, / трубе́ глася́щей, пла́мени горя́щу, / что сотвори́ши, душе́ моя́, ведо́ма на Суд? / тогда́
Молитвы по 6-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 3: Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, / прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, / Бо́же, обрати́в поми́луй мя. Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой,
Молитвы по 5-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 5: Стра́шный Твой Престо́л, / лука́вое мое́ житие́. / И кто мя изба́вит тогда́шния ну́жды, / а́ще не Ты поми́луеши мя, Христе́
Молитвы по 4-й кафисме
Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 7: Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, / во гресе́х все житие́ ижди́вшую: / и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, / и